خدمات بافت پارچه

خدمات بافت پارچه

بافت انواع پارچه های تریکویی و گردبافت با جدید ترین و به روز ترین دستگاه های یک رو با دهنه های مختلف

جهت هماهنگی با شماره 09122051260 تماس بگیرید.